Close

Business development


Business & Sales development volgens Clearscope?

Business & Sales development is de combinatie van strategische marketing, slimme communicatie en proactieve sales. In een veranderende tijdgeest kunnen deze ingrediënten niet langer meer los van elkaar gezien worden. De Accountmanager met productcatalogus en scherp prijsje is niet meer. We gaan van productverkoop naar klantoplossing, van nationaal naar internationaal en van gesloten naar volledig transparant.

Business & Sales development gaat over groeien vanuit een sterke eigen identiteit en een relevant verhaal vanuit klantperspectief. Gestoeld op sterke strategisch marketing fundamenten, in combinatie met een passend business model en een snufje onderscheidende positionering. Pas als dit in kaart is gebracht, weet je welke communicatie/sales-aanpak kans op succes heeft. Aansluitend vindt de integratie en crossmediale afstemming van offline en online middelen plaats bijvoorbeeld internetmarketing, weboptimalisatie, contentmarketing en socialmedia.
Van ambitie naar groei asap!

Het CBD-Traject Het Clearscope Business Development Traject is een integrale werkwijze (RCA-methode) om tot klantontwikkeling te komen. In 3 fasen realiseren wij, interim of projectmatig, in begrijpelijke taal en visueel ondersteund, de gezamenlijke doelen. We focussen ons niet direct op de marketing en communicatie symptomen maar pakken het probleem bij de oorzaak aan!
Winstmaximalisatie door een heldere blik op klantontwikkeling.

Nut en noodzaak van nieuwe business modellen?

Strategische marketing planning in combinatie met een onderscheidend business model (Customer First) is onontbeerlijk voor een effectieve verkooporganisatie. Naast analyseren, bouwt Clearscope aan deze nieuwe business modellen en zijn wij in staat om deze ook te activeren.

We brengen nieuwe modellen ook daadwerkelijk tot leven en bestrijden niet alleen de marketing/communicatie symptomen. We gaan verder dan advies en zorgen ook voor de activatie en optioneel de realisatie van uw doelen!   Clearscope Business & Sales development staat in het teken van opbouwen en uitbouwen van nieuwe en bestaande business in Nederland en Duitsland in zowel B2B als B2C markten.

Klantgericht ondernemen gaat verder dan advies!

Veel ondernemers worstelen met uiteenlopende aspecten van klantgericht ondernemen. Wat is eigenlijk klantgericht ondernemen en hoe kan ik mijn business model en sales strategie aanpassen op de snel veranderende realiteit?

Traditioneel accountmanagement schiet tekort en voor uitgebreid sales management is het mogelijk nog te vroeg. Vanuit een sterke klantgerichte focus (Customer First), worden business modellen, sales processen en mensen geanalyseerd en beoordeeld.  

Clearscope heeft zijn eigen Business & Sales development methode ontwikkeld, bestaande uit 3 fasen.

Clearscope RCA-methode:

Reality Check (R)

Business Check (C) 

Sales Check (A)

Vanuit deze bouwblokken kan telkens de voortgang besproken worden.
Als ondernemer heeft u ten allen tijde grip op de gewenste investering.  


it is the customer who determines what a business is.

What the business thinks it produces is not of first importance,

what the customer considers ‘value’ is decisive


– Peter Drucker, 1954