Close

INTERIM PROFESSIONALS

Samen opzoek naar structurele en effectieve Business & Sales development


Flexibilisering van de organisatie

Passende medewerkers zijn de succesfactor voor structureel en effectief Business & Sales Development. Clearscope geloofd in structurele groei door de inzet van tijdelijke “Business & Sales development” professionals.


Interim Professionals 

Clearscope beschikt over een netwerk van Business & Sales development professionals. We geloven in de kracht van de flexibele schil. Interim professionals zijn vaak zeer goed op de hoogte en hebben een sterke intrinsieke drive om succesvol te zijn voor hun opdrachtgevers. Het zijn ondernemers die zich ook als ondernemer zullen opstellen. Handelingsvrijheid in combinatie met transparantie zijn hierbij essentiële ingrediënten.

“Door het bemiddelen van de juiste mensen kunnen we onze eigen werkwijze borgen en er een effectief en professioneel vervolg aan geven voor onze opdrachtgevers”.

Onze opdrachtgever krijgt naast een tijdelijke “Business & sales development” professional, automatisch toegang tot alle aanwezige kennis en netwerken van Clearscope . Voor de tijdelijke “Business & Sales development” professional zijn wij natuurlijk ook zijn netwerk en klankbord.


Kostenlose bemiddeling voor werkgevers!

Werkgevers die deze mening met ons delen en ook geloven in structurele groei door de inzet van tijdelijke “sales/business development” professionals, moeten zich natuurlijk zo snel mogelijk bij ons melden. De bemiddeling ivan een interim professionals kostenloos voor u als opdrachtgever en u krijgt een directe relatie met de desbetreffende persoon, zonder een verplichte tussenkomst van Clearscope.

Onze tijdelijke “Business & Sales development professionals, komen veelal uit de volgende disciplines:

Sales (management)

Marketing (management)

Communicatie (management)

Specialisaties (Export/Duitsland)


Gratis interim bemiddeling door Clearscope

We zoeken bedrijven die openstaan voor tijdelijke “Business & Sales development” professionals. 

Ja ik zoek een tijdelijke professional, neem contact met mij op!
Tijdelijke “Business & Sales Development”

professionals, komen veelal uit de volgende disciplines:

Sales (management)

Marketing (management)

Communicatie (management)

Specialisaties (Export/Duitsland)

Ja ik ben een tijdelijke “Business & Sales development” professional en stuur hierbij mijn cv!

“it’s not how good you are, it’s how good you want to be”

– Paul Arden