Close

Reality Check


De Reality Check bestaat veelal uit volgende activiteiten:

Interne gesprekken 

Externe gesprekken 

SWOT sessies

Conclusies en aanbevelingen

customer_first

Interne gesprekken

Clearscope hanteert het 7S-Model als kapstok voor de kennismaking en inventarisatie van de huidige organisatie. Het 7S-Model wordt veelvuldig ingezet door uiteenlopende consultancy organisaties wereldwijd en gaat uit van samenhang tussen de 7 factoren. Vanwege de onderlinge samenhang past het zeer goed als raamwerk voor een scherpe inventarisatie. 

Clearscope maakt op deze wijze kennis met de organisatie en haar mensen om te achterhalen welke informatie er beschikbaar is. Er ontstaat inzicht in wat wel bijdraagt en wat niet bijdraagt aan de huidige stand van zaken binnen uw organisatie. Verkregen informatie zal tevens dienstdoen als relevante voorbereiding (sterkten & zwakten) op de SWOT-Analyse sessies.

De 7S Sessie bestaat uit kennismakingsgesprekken met de desbetreffendeleidinggevenden en het afnemen van interviews met “relevante” medewerkers van de organisatie.


Externe gesprekken 

Clearscope hanteert de Empathy Map om klantgesprekken te structureren en om kansen en bedreigingen in kaart te brengen. De Empathy Map is een relatief nieuwe tool die veelal ingezet wordt in samenspel met het Business Model Canvas, zodat we de waardepropositie beter kunnen formuleren. De Emapthy map dwingt ons zelf om het perspectief van de klant aan te nemen en deze te betrekken bij onze toekomst. De Emapathy map is een goed voorbeeld van onze “Customer First” benadering en voorziet Accountmanagers en Salesmanager van waardevolle informatie voor klantgerichte verkooppresentaties. Verkoop spreekt eindelijk over over Unique Buying Reasons (koopmotieven)en steeds minder over, niet onderscheidende, Unique Selling Points (productkenmerken)!


SWOT sessies 

De SWOT-Analyse is een uitgebreide analyse van de organisatie, waarbij de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van de organisatie in kaart worden gebracht. De SWOT-analyse is een goede tool om de huidige koers van de organisatie te beoordelen en te beoordelen wat de organisatie nog moet doen, om meer succes te krijgen op de desbetreffende markt. De SWOT-analyse is in principe de conclusie van de “Reality Check” en vormt het fundament voor de “Business-Check”.