Close

Sales Check


De Sales Check bestaat veelal uit volgende activiteiten:

Externe gesprekken (Empathy Map)

Objectives bepalen

Goals bepalen

Strategies bepalen

Measures bepalen

Communicatie strategie bepalen

*niet noodzakelijk als dit reeds tijdens de Reality en/of Business Check” gedaan is


OGSM-Model

In dit sales-actieplan gaan we aan de slag met de concrete doorvertaling van de nieuwe positionering en/of het nieuwe business-model. Clearscope werkt vanuit de OGSM-methode, hierin stellen we gezamenlijk vast wat de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen zijn. Deze doelstellingen zetten we vervolgens om in 5 sales strategieën die meetbaar en stuurbaar zijn. Uiteindelijk gaan we met elkaar in dialoog over de communicatie strategie en de uiteindelijke borging binnen de organisatie.

tabel

Communicatie strategie bepalen

Aansluitend vindt de integratie en crossmediale afstemming van offline en online middelen plaats bijvoorbeeld internetmarketing, weboptimalisatie, contentmarketing en socialmedia.