Close

Starters International Business (SIB)

U wilt commercieel succes in het buitenland?


Starters International Business (SIB)

Naast onze eigen(wijze) kijk op internationalisatie (CBD-Traject), nemen wij de rol aan van SIB-adviseur (RVO).

Clearscope is aangemerkt om namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) individuele coachtrajecten uit te voeren in het kader van de regeling Starters International Business (SIB). Met Starters International Business (SIB) helpt de overheid Nederlandse MKB-bedrijven die de (eerste) stap willen zetten naar buitenlandse markten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert SIB uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkt hierbij samen met onafhankelijke adviseurs.

 

SIB-Vouchers

Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is gekozen voor het systeem van vouchers.

Vouchers zijn als het ware tegoedbonnen met een zekere waarde die bij geselecteerde organisaties ‘besteed’ kunnen worden.

De coachvoucher in het kader van SIB dient ter betaling van de ondersteuning door de adviseur.

De waarde van de voucher is €2.400.

 

SIB-Traject

Een SIB-Traject is er voor ondernemers die export op een gestructureerde wijze een vaste plek willen geven in de organisatie. Een SIB-traject bestaat uit 3 tot 5 coachgesprekken, tijdens welke de ondernemer zich bewust wordt van zijn “witte vlekken” op het gebied van export en de wegen waarlangs die “ingekleurd” kunnen worden. Vanuit dit traject bieden wij ondernemer een manier van denken die leidt tot een feitelijk onderbouwde keuze voor een of meerdere doellanden en een lijst met zaken die hij intern en extern moet regelen: een actiepuntenlijst of actieplan. Zaken als uitgebreid marktonderzoek voor een vooraf gedefinieerd land, (begeleiding bij de) marktentree in dat land, het zoeken naar partners, het schrijven van een businessplan etc. Zijn geen onderdeel van het SIB-traject, maar kunnen wel gewenste vervolgacties zijn die wij gezamenlijk zouden kunnen oppakken vanuit het Clearscope Business Development-Traject (CBD-Traject).

 

In een SIB-traject komt het volgende aan bod:

 

1.      Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen

2.      Marktinformatie (onderzoek marktaantrekkelijkheid)

3.      Interne analyse (wat is nodig om succesvol te worden op deze markten)

4.      Actieplan/actiepuntenlijst internationaal ondernemen

 

SIB gaat terug naar de basis: waarom wil je exporteren, wat is je onderscheidend vermogen, wie zijn je klanten, wat wil je bereiken, wat heb je ervoor over? Wat zijn de meest kansrijke markten, welke informatie heb je nodig om dit te bepalen? Tenslotte: welke voorwaarden moeten zijn vervuld, welk acties zijn nodig om er een succes van te maken.

Het idee hierachter is dat bedrijven vaak niet goed weten wat hun usp’s/ubr’s zijn, waarom klanten hun product of dienst kopen, waarom ze voor een bepaalde markt kiezen en wat nodig is om er een succes van te maken. Het SIB-traject is “landonafhankelijk”, het doelland is uitkomst van een traject, niet het uitgangspunt.

 

Bij interesse neem contact met ons op via: info@clearscope.nl

 

Voor meer informatie m.b.t. SIB-vouchers: www.rvo.nl/sib