Business Development


Door praktische ervaring te combineren met de meest recente inzichten m.b.t. business & sales development, zijn wij tot onze eigenzinnige aanpak gekomen. Deze aanpak noemen wij “Lean Customer Development”. Wij gaan in gesprek met uw relaties en toetsen uw bestaande producten, diensten en/of aannames. Gedurende een Lean Customer Development traject bepalen we gezamenlijk hoe er (commercieel) geoptimaliseerd kan worden, dit doen wij door continu in te spelen op veranderingen door aanpassing (validated learning). We realiseren een businessmodel en salesstrategie met een passende identiteit die raakt en die past bij de huidige (online) tijdgeest. Voor uiteenlopende organisaties zorgen wij voor snelle veranderingen, verkorten de time2market en garanderen een heldere blik op klantontwikkeling.

Vanuit onze “sales as a service” gedachte doen wij dit interim of projectmatig als ‘dedicated entrepreneurs’, wij denken, kijken en werken mee met de ondernemer aan zijn doelstellingen en doen dit vanuit een onafhankelijke, flexibele en kritische houding.

Funding Skills Staff Sales Story Strategy Lean CustomerDevelopment
Strategy

Naar aanleiding van de eerste vrijblijvende gesprekken, bouwen wij in deze fase aan commercieel strategische bewustwording; wat is er wel en wat is er niet, wat gaat goed en wat niet. Wie is er verantwoordelijk en is er voldoende tijd en budget? Gaan we voor Internationalisatie/SIB-traject? Door interne en externe (klant)gesprekken achterhalen we relevante informatie en bouwen een stevig/vernieuwd commercieel fundament. We werken strategische opties uit en komen tot gezamenlijke conclusies (go/no go).

Reflectie

Story

Door de strategy-fase hebben we een helder beeld gekregen van de organisatie en kennen we de (commerciële) mogelijkheden, onmogelijkheden en behoeften van diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie. We starten de creatie-fase (story) en bouwen aan een krachtige identiteit met een relevant verhaal, passende bij de gekozen (her)positionering. Een verhaal dat de doelgroep raakt, content creëert en ingezet kan worden voor on & offline klantontwikkeling/sales.

Creatie

Sales

Als het “relevante verhaal” staat zal dit omgezet moeten worden in een actieplan. De sales-fase staat in het teken van gerichte en gestructureerde commerciële acties voor daadwerkelijk klantontwikkeling/sales development. We stellen een praktisch en slagvaardig actieplan op en bespreken alle noodzakelijke ingrediënten. Welke acties moeten geïnitieerd en/of gecontinueerd worden om professioneel en effectief nationaal en/of internationaal te vermarkten?

Activatie

Staff

Passende medewerkers zijn de succesfactor voor structureel en effectief Business & Sales Development. Wij geloven in structurele groei door de inzet van vaste & tijdelijke commerciële professionals. Vanuit onze eigen commerciële en inhoudelijke rol als “dedicated entrepreneur” en vanuit een sterk netwerk, bemiddelen wij binnen Clearscope voor senior (internationale) business & sales development functies.

Skills

Business development 3.0 vergt een andere mindset en andere skills, we gaan van plannen naar ontdekken en van logica naar visualisatie. Wij noemen dit “Lean Customer Development” en in combinatie met onze kennis & ervaring als “dedicated entrepreneur” ontwikkelen wij junior en medior commerciële talenten in deze denk- en werkwijze.

Funding

De kosten van business & sales development gaan veelal voor de baten uit. De financiële situatie is veelal afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt. Clearscope zet zich in voor passende oplossingen bij elke fase van groei. Wij weten wat er nodig is voor een succesvolle presentatie en financiering. Vanuit ons netwerk beschikken wij over diverse contacten die bij een succesvolle funding een belangrijke rol kunnen spelen. Onze contacten zijn integer en hebben het beste voor met ons en onze klanten.

Work


Onze klanten bestaan uit startups, scale-ups en mkb-organisaties die nationaal en/of internationaal willen groeien. Proactief richten wij ons hoofdzakelijk op higtech/smart/IOT (maak)industry, cleantech en leisure industry, dit omdat onze ervaring hierop het meeste aansluit. Onze “Lean Customer Development” werkwijze en projectmatige/interim rol als “dedicated entrepreneur” past juist zeer goed bij branches die gebaat zijn bij “nieuw/anders” denken en doen. Onze trajecten moeten toegevoegde waarde leveren en we streven naar “fair prices” passende bij de uitdaging. Laat je verrassen door business development 3.0 en neem contact met ons op.

Internationaal


Clearscope is op basis van daadwerkelijke, meerjarige internationale business & sales development ervaring aangemerkt om namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) individuele coachtrajecten uit te voeren in het kader van de regeling Starters International Business (SIB). Met Starters International Business (SIB) helpt de overheid Nederlandse bedrijven die de (eerste) gestructureerde stap willen zetten naar buitenlandse markten. Clearscope biedt ondernemers een manier van denken die leidt tot een feitelijk onderbouwde keuze voor een of meerdere doellanden en een actieplan met zaken die intern en extern geregeld moeten worden. De coachvoucher in het kader van SIB dient ter betaling van de ondersteuning door de adviseur en heeft een waarde van €2.400. Voor meer informatie m.b.t. SIB-vouchers:

Duitsland


Naast onze generieke internationale ervaring is Clearscope gespecialiseerd in Sales2Germany. Erik en Sander hebben beiden een achtergrond met veel Duitsland ervaring, dit zowel zakelijk als privé. Clearscope beschikt dan ook over een sterk netwerk dat zowel bedrijven richting Duitsland, als ook Duitse bedrijven richting Nederland, kan begeleiden. We kennen de valkuilen en stellen ons hierbij op als “dedicated entrepreneur” en gaan een stap verder dan louter advies. Sales2Germany is onze expertise en brengt net “das gewisse Etwas” voor Nederlandse bedrijven met ambitie! Onze ambitie hebben we, samen met een aantal geselecteerde partners omgezet in de Zeitgeist Group.

Over mij


Erik

Eigenaar / Business Development


Ruim 20 jaar marketing, communicatie en sales ervaring bij bedrijven en organisaties in de B2B en B2C sector. In 2006 de “sprong” gemaakt naar het zelfstandig ondernemerschap, mede oprichter van LimeSquare Brand Improvement en mede oprichter van Clearscope in 2009. Enthousiaste, open en ambitieuze bruggenbouwer tussen mensen, organisaties, merken en markten. 6 jaar internationaal werkzaam geweest waarvan 3 jaar op de Duitse markt. Vergaande interesse in Duitstalige markten en voorzien van “Fingerspitzengefühl”. Als “dedicated entrepreneur” haal ik het beste uit mensen en markten en ben ik zacht op de relatie en hard op de inhoud. Het is mijn persoonlijke ambitie om vanuit onze “Lean Customer Development” aanpak, structurele groei te bewerkstelligen bij onze mede ondernemers.

“We care about growth, because growth makes us happy! We think that what makes us happy, will make you happy too. To grow you must embrace change, otherwise status quo is your result. So change, grow and be happy.”

Clearscope

Contact


Het belangrijkste aspect van een succesvolle samenwerking.
Ons adres

Clearscope Business & Sales Development
Oldenzaalsestraat 1202
7524RJ Enschede

© Clearscope 2009